095 642 6880 @nipaads

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

โปรเสริม ให้คุ้มอีกต่อ!

ลงโฆษณา Google Display Network
มีบริการ Creative ภาพโฆษณา ราคาพิเศษ

เพียง 2,000 บาท/ชุด

จัดให้แบบจุกๆ ถึง 9 sizes

ลงทะเบียนรับสิทธิ์

สิ่งที่ได้รับจากเรา

ลูกค้าทักติดต่อ
-

ยอดขายเพิ่ม
-

ติดอันดับ 1
บนหน้า search

*เงื่อนไขตามประเภทอุตสาหกรรม

ตัวอย่างโฆษณา

รับคำปรึกษาจากเรา

ลงโฆษณา Google ads กับ NIPA ดีอย่างไร ?

วางแผนกลยุทธ์โฆษณา

รายงานผลโฆษณา
ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

ออกแบบภาพโฆษณา (Artwork)

วิเคราะห์และกำหนด
กลุ่มเป้าหมาย

ออกแบบข้อความโฆษณา

วิเคราะห์และเก็บข้อมูลเชิงสถิติ
ผู้เข้าชมเว็บไซต์

คำแนะนำเกี่ยวกับเว็บไซต์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์

ดูแลและวิเคราะห์ผล
โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Google

โฆษณาติดตามกลุ่มเป้าหมาย

J Hair

ต้องการสร้าง coversion เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดยอดขายโดยใช้บริการ Google Search

30% ของ conversion ที่เพิ่มขึ้น
CPA ถูกลงอย่างเห็นได้ชัด

บุญถาวร

ความใส่ใจในการรายงานผลแคมเปญ
ให้คำปรึกษาได้ตลอด ผลลัพธ์ที่ได้
เป็นไปตามที่ต้องการ มีลูกค้าเข้ามาเพิ่มขึ้น

World Fair

ผลตอบรับถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก
มีการวางแผนอย่างรอบคอบ มีการติดตามผล
และรายงานการ optimize ตลอดแคมเปญ

ลูกค้าที่มั่นใจในบริการของเรา
และอีกมากกว่า 6,000 ราย

การันตีคุณภาพโดยแพลตฟอร์มชั้นนำ

ผ่านการรับรองจากเครือข่ายพาร์ทเนอร์ระดับโลก ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในทุกช่องทางออนไลน์

Google Premiere Partner

Partner ระดับสูงสุดของ Google ที่ได้รับการดูแลพิเศษจากเจ้าหน้าที่ Google ทำให้การบริหารแคมเปญธุรกิจของคุณ
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

รับสิทธิพิเศษ
*ด่วน! 30 ท่านเท่านั้น

Copyright © 2020 Nipa Technology Co., Ltd.,
All Rights Reserved.

สอบถามเพิ่มเติม

@nipaads

095 642 6880

ที่อยู่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 4 ห้อง 401 – 402
ถนน เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Nipa Digital Marketing Add Line