02-639-7878 ext 990
ปิดหน้าต่างนี้
LINE Ads
Facebook Ads
Instagram Ads
Google Ads
YouTube Ads
Twitter Ads
TikTok Ads
Website & Landing Pages
SEO
Content Marketing
Email & SMS Marketing
Influencer
Video Ads
Submit
Nipa Digital Marketing Add Line
Facebook

รู้ก่อนทำโฆษณา Facebook ! 3 วัตถุประสงค์หลักในการทำแคมเปญ

Homepage
Articles
Facebook
รู้ก่อนทำโฆษณา Facebook ! 3 วัตถุประสงค์หลักในการทำแคมเปญ
รู้ก่อนทำโฆษณา Facebook ! 3 วัตถุประสงค์หลักในการทำแคมเปญ
Nipa Digital Marketing Image Content

การทำการตลาดแบบ Digital Marketing ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคที่อินเทอร์เน็ตเจริญรุ่งเรือง บรรดา Social Network และ Social Media ต่างๆ ต่างก็อัปเกรดความสามารถของตัวเองจากการเป็น Communication สำหรับพูดคุยมาสู่การมี Platform ที่รองรับการทำธุรกิจ

ซึ่งในขณะนี้เราไม่สามารถปฎิเสธได้ว่า Facebook คือ สุดยอดสื่อ Social Media ที่ทรงอิทธิพลมากสุด  โดย Facebook ได้พัฒนาตัวเองจากการเป็น Social Communication สำหรับพบปะ พูดคุย ติดต่อ มาสู่การเป็นหนึ่งในตัวช่วยสร้างความสำเร็จแก่ผู้ประกอบการธุรกิจผ่านบริการ Ad โฆษณา

โดยการทำ Ad โฆษณากับ Facebook สามารถจำแนกออกได้เป็น 5 รูปแบบใหญ่ๆ คือ Promote Page, Promote Post ,Promote App และ Promote Vedio ซึ่งก่อนที่เราจะเลือกว่าจะทำ Ad โฆษณา Facebook แบบไหน เราควรรู้ก่อนว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการทำแคมเปญโฆษณาอย่างไร

3 วัตถุประสงค์หลักในการทำแคมเปญโฆษณาบน Facebook

1. สร้างการรับรู้ (Awareness) คือ การทำแคมเปญโฆษณาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นโฆษณาสินค้า-บริการของเราเท่านั้น ไม่เน้นการสร้างปฎิสัมพันธ์และการซื้อ-ขาย ซึ่งการทำโฆษณาดังกล่าวนี้จะแบ่งวัตถุประสงค์ออกได้เป็น 2 ข้อย่อย คือ 1.1 เพื่อการรับรู้แบรนด์ หมายถึง Ads จะถูกยิงไปยังผู้คนที่มีแนวโน้มว่าจะสนใจโฆษณานั้นๆ มากที่สุด และ 1.2 เพื่อการเข้าถึง คือ เน้นให้มีจำนวนผู้ผ่านมาเห็น Ads มากที่สุด ฉะนั้นโฆษณาจึงจะถูกแสดงไปในวงกว้าง

2. สร้างการพิจารณา คือ การทำแคมเปญโฆษณาเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรมค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของเรามากขึ้น มีการกดถูกใจเพจ การมีส่วนร่วมในโพสต์ และ Engagement อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น โดยใน Ads ประเภทนี้จะจะมีปุ่ม Call To Action ให้เลือกใช้ และสามารถ URL ปลายทางที่ต้องการลงไปได้

3. สร้างคอนเวอร์ชัน (Conversion) คือ การทำแคมเปญโฆษณาที่มีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มหมายเกิดการซื้อสินค้าหรือบริการของเรา ซึ่งการทำโฆษณาแบบ Conversion จะดำเนินงานร่วมกับฟีเจอร์ Facebook Pixel ที่จะเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้เยี่ยมชมไว้เพื่อติดตามพฤติกรรมการค้นหา ความสนใจ อื่นๆ ฯลฯ

ซึ่งการทำโฆษณาดังกล่าวนี้จะแบ่งวัตถุประสงค์ออกได้เป็น 3 ข้อย่อย คือ 3.1 คอนเวอร์ชั่น เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการบางอย่าง เช่น หยิบของใส่ตะกร้า ชำระเงิน ฯลฯ 3.2 การขายแค็ตตาล็อก เพื่อแสดงสินค้าจากแค็ตตาล็อกของเราโดยอัตโนมัติ 3.3 การเยี่ยมชมหน้าร้าน สำหรับธุรกิจที่มีหน้าร้านเป็นของตัวเองจะต้องกำหนดทำเลที่ตั้งให้ชัดเจน และมีปุ่ม Call To Action ให้รับเส้นทางเดินทางไปยังหน้าร้านของคุณได้


ทริค Promote Page เรียกยอดไลก์เพิ่มยอดขาย