02-639-7878 ext 990
ปิดหน้าต่างนี้
LINE Ads
Facebook Ads
Instagram Ads
Google Ads
YouTube Ads
Twitter Ads
TikTok Ads
Website & Landing Pages
SEO
Content Marketing
Email & SMS Marketing
Influencer
Video Ads
Submit
Nipa Digital Marketing Add Line
YouTube

โฆษณา youtube เครื่องมือการตลาดของนักธุรกิจรุ่นใหม่

Homepage
Articles
YouTube
โฆษณา youtube เครื่องมือการตลาดของนักธุรกิจรุ่นใหม่
โฆษณา youtube เครื่องมือการตลาดของนักธุรกิจรุ่นใหม่

โฆษณายูทูป (youtube) เครื่องมือการตลาดของนักธุรกิจรุ่นใหม่

การตลาดออนไลน์กลายเป็นกลยุทธ์ที่นักธุรกิจต่างเลือกใช้และให้ความสำคัญ เพราะการเข้าถึงเป้าหมายที่ตรงกลุ่ม รวมถึงต้นทุนในการโฆษณาไม่สูงแต่ผลตอบรับมีประสิทธิภาพ และโฆษณายูทูป (youtube) ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ไม่ควรมองข้าม เพราะมันคือตัวช่วยที่เพิ่มโอกาสในการเติบโตและเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี

เริ่มแรกเราควรทำความรู้จักกับรูปแบบโฆษณาในยูทูปกันก่อน ว่ามีรูปแบบใดบ้างให้เลือกใช้ โดยโฆษณาจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักด้วยกัน คือ

 1. รูปแบบ Display Ads

โฆษณายูทูป  (youtube) ในลักษณะของ Pop – up หรือ Banner ที่จะแสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์ รูปแบบที่นิยมเลือกใช้กัน คือแบบ Display ที่จะแสดงผลอยู่ด้านขวาของวิดีโอเด่นและด้านบนของรายการวิดีโอที่แนะนำ และแบบซ้อนทับที่จะแสดงผลอยู่ด้านล่างของวิดีโอที่เราเลือกชม โฆษณาทั้ง 2 แบบจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น

 2. รูปแบบ Video Ads

 การโฆษณาผ่านวิดีโอเป็นวิธีที่สร้างความสนใจได้เป็นอย่างดี หากเลือกใช้ให้ตรงวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบ โฆษณายูทูป ที่เป็นวิดีโอนั้น แบ่งได้เป็น 2 แบบคือ แบบที่กด Skip ได้ และกดไม่ได้ ทั้งสองจะมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรบ้างนั้น ไปดูรายละเอียดพร้อมกันเลย

โฆษณาแบบกด Skip ได้ หรือ โฆษณาวิดีโอแบบข้ามได้

 คือ โฆษณายูทูป  (youtube) ในรูปแบบวิดีโอที่สามารถกดข้ามได้หลังจากแสดงไปประมาณ 5 วินาที โฆษณาจะแสดงผ่านโปรแกรมเล่นวิดีโอ โดยจะแสดงได้ทั้งก่อน หลังและระหว่างเล่นวิดีโอ สามารถแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่และหน้าจอโทรทัศน์

โฆษณาแบบกด Skip ไม่ได้ หรือ โฆษณาวิดีโอที่ข้ามไม่ได้

 โฆษณารูปแบบนี้แสดงผลได้ทั้งก่อน หลังและระหว่างเล่นวิดีโอเช่นกัน แต่ผู้ชมจะไม่สามารถกดข้ามไปได้ โดยความยาวของโฆษณาอยู่ที่ประมาณ 15 – 20 วินาที หรือไม่เกิน 30 วินาที สามารถแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้น

สร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์

โฆษณายูทูป (youtube) เปิดโอกาสให้เราได้สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่แปลกใหม่และโดดเด่นให้กับตัวแบรนด์ นอกจากนี้ยังได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นตัวตนให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้อีกด้วย การสร้างโฆษณาวิดีโอเป็นวิธีที่สนุกสนานและใช้งานได้จริงเพื่อพัฒนาตัวตนและสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ของเรา

สร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย

 เราสามารถนำเสนอโฆษณายูทูป (youtube)ในรูปแบบของการแนะแนวหรือให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบคำถามที่มักจะพบบ่อยๆ หรือสร้างความเข้าใจในคุณสมบัติและการใช้งานของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น โฆษณารูปแบบนี้จะช่วยเพิ่มอัตราของการเปลี่ยนแปลงหรือ Conversion ได้ดี


โฆษณายูทูป (youtube)