02-639-7878 ext 990
ปิดหน้าต่างนี้
โฆษณาบน LINE
โฆษณาบน Facebook
โฆษณาบน Instagram
โฆษณาบน Google
โฆษณาบน YouTube
โฆษณาบน Twitter
โฆษณาบน Tiktok
ออกแบบเว็บไซต์ธุรกิจ
SEO
Content Marketing
Email & SMS Marketing
Influencer
Video Ads
Submit
Nipa Digital Marketing Add Line
Over View
Packages
บริการของเรา
Video Ads
หน้าหลัก
บริการของเรา
Video Ads
รับคำปรึกษาฟรี!
บริการที่น่าสนใจ

สร้างวิดีโอ ให้เกิดรายได้!

เพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความแตกต่าง ด้วยวิดีโอภาพเคลื่อนไหวที่ดึงความสนใจจากผู้ใช้งาน เข้าถึงได้ทุกแพลตฟอร์ม

โฆษณาวิดีโอเครื่องมือการตลาดที่น่าสนใจ

โฆษณาที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากโซเชียลมีเดีย ด้วยราคาที่ถูกกว่าการทำโฆษณาแบบออฟไลน์ ทำให้โฆษณาวิดีโอ กลายเป็นทางเลือกใหม่สำหรับแบรนด์ที่ต้องการทำโฆษณาเพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยโฆษณาวิดีโอส่วนใหญ่จะมีความยาวไม่เกิน 60 วินาที ผลการศึกษา พบว่า 9 ใน 10 ของโฆษณา 6 วินาที หรือ Bumper Ads ผู้ชมจะเกิดการจดจำโฆษณาและรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ได้ถึง 61%

โอกาสสำคัญของคุณ

โอกาสสำคัญ
ของคุณ

99%

คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อดูวีดีโอ

18%

คนไทยหันมาทำโฆษณาวีดีโอเพิ่ม

72%

ผู้บริโภคค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่านวีดีโอมากกว่าข้อคาวม

วิธีที่ทำให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย

1. Strategic Planning 

วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดวัตถุประสงค์การทำโฆษณาวิดีโอ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขาย

2. Creative Expert 

สร้างคอนเทนต์วิดีโอเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย ด้วยไอเดียสร้างสรรค์ และทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาที่เขากำลังมีอยู่ 

3. Expert Optimization 

ทำอย่างไรให้โฆษณาวิดีโอมีประสิทธิภาพการแสดงผลดีที่สุด ด้วยการวิเคราะห์ Demographics ความสนใจ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายในเชิงลึก 

4. KPI & Report  

กำหนดดัชนีวัดความสำเร็จของโฆษณาวิดีโอ ผ่านการรายงานผลตลอดแคมเปญ พร้อมเสนอ Solution ในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด

วิดีโอรูปแบบไหนที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณ

วีดีโอแนะนำสินค้า และบริการ

VDO ที่รายละเอียดไม่ซับซ้อน คลิปโปรโมตสินค้า บริการ อสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร คลินิกความงาม สัมภาษณ์ลูกค้า ผู้เชี่ยวชาญ

Infographic และ Animation 2D

เน้นภาพ Motion Graphic

Bumper Ads.

วิดีโอสั้นๆ 6 วินาที โปรโมตสินค้า, บริการ, อีเวนต์ ที่ปรากฎบนหน้า Facebook หรือ Youtube

Video Advertising Package
Video Motion Infographic
Service Price
25,000 Baht
Video 60 sec
Creative/ Storyline
Storyboard/ Moodboard
Script
Graphic Design
Animate
Editing
Audio/ Music
Sound Effects
Infomation about brand from client*
ขอใบเสนอราคา
Video Motion Graphic
20,000 Baht
Video 60 sec
Creative/ Storyline
Storyboard/ Moodboard
Graphic Design
Animate
Editing
Audio/ Music
Sound Effects
Material from client*
ขอใบเสนอราคา
Photo Slideshow Video
15,000 Baht
Video 60 sec
Creative/ Storyline
Storyboard/ Moodboard
Animate
Editing
Audio/ Music
Sound Effects
Material from client*
ขอใบเสนอราคา
Bumper Ads Video
5,000 Baht
Video 6-10 sec
Editing
Audio/ Music
Sound Effects
Material from client*
ขอใบเสนอราคา