02-639-7878 ต่อ 990

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 19.00 น.

ปิดหน้าต่างนี้
โฆษณาบน LINE
โฆษณาบน Facebook
โฆษณาบน Instagram
โฆษณาบน Google
โฆษณาบน YouTube
โฆษณาบน Twitter
โฆษณาบน TikTok
รับออกแบบเว็บไซต์ธุรกิจ
SEO ( Search Engine Optimization )
Content Marketing
การตลาดบน E-mail และ SMS
รับจ้างรีวิวสินค้า และบริการ
รับทำวิดีโอโฆษณา
โฆษณาบน Facebook Ads
บริการ ChatBot
ยืนยัน
Nipa Digital Marketing Add Line Nipa Digital Marketing Messenger
Digital Marketing

สรุป 5 เทรนด์ Brand Strategy กลยุทธ์สร้างแบรนด์ยังไงให้เข้าใจลูกค้า

หน้าหลัก
บทความ
Digital Marketing
สรุป 5 เทรนด์ Brand Strategy กลยุทธ์สร้างแบรนด์ยังไงให้เข้าใจลูกค้า
สรุป 5 เทรนด์ Brand Strategy กลยุทธ์สร้างแบรนด์ยังไงให้เข้าใจลูกค้า

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทรนด์การทำ Brand Strategy ในปี 2024 เน้นไปที่การสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืนและมีความหลากหลายมากขึ้น และด้วยโลกการตลาดในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่แตกต่างออกไปจากเดิม แบรนด์จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง วันนี้ NIPA สรุป 5 เทรนด์ Brand Strategy กลยุทธ์สร้างแบรนด์ยังไงให้เข้าใจลูกค้า


Brand Strategy คืออะไร


กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จหรือบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของแบรนด์ รวมถึงแนวทางในการสื่อสารและการทำการตลาด เพื่อให้แบรนด์สามารถสื่อสารคุณค่าและจุดยืนที่ชัดเจนแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือและไว้วางใจแบรนด์


Brand Strategy สำคัญกับธุรกิจอย่างไร

Brand Strategy เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการประสบความสำเร็จในระยะยาว เนื่องจากช่วยสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์หรือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เราจึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนากลยุทธ์แบรนด์อย่างรอบคอบ เพื่อให้แบรนด์สามารถสื่อสารคุณค่าและจุดยืนที่ชัดเจนแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


5 เทรนด์ Brand Strategy กลยุทธ์สร้างแบรนด์ยังไงให้เข้าใจลูกค้า


1. Authenticity ยิ่งจริงใจ ลูกค้ายิ่งไว้ใจ


กลยุทธ์แบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจและโปร่งใสกับผู้บริโภค ทำให้สามารถสร้างความไว้วางใจและความภักดีจากผู้บริโภคได้ในระยะยาว เนื่องจากผู้บริโภคต้องการแบรนด์ที่สามารถเชื่อถือได้และรู้สึกเชื่อมโยงด้วย โดยแบรนด์ควรเป็นตัวของตัวเอง แสดงออกถึงค่านิยมและความเชื่อที่แท้จริง สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส

ตัวอย่างของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์แบบ Authenticity เช่น แบรนด์กีฬาชื่อดังอย่าง Nike ที่มีจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องความเท่าเทียมและความหลากหลาย สนับสนุนนักกีฬาหญิงและนักกีฬาที่มีความหลากหลายทางเพศ

Nipa Digital Marketing Image Content


2. Sustainability เรารักษ์โลก ลูกค้ารักเรา


กลยุทธ์แบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ทำให้สามารถดึงดูดผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคมได้มากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้ต้องการสนับสนุนแบรนด์ที่พวกเขาเชื่อว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์แบบ Sustainability เช่น Patagonia แบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาที่เป็นที่รู้จักจากการใช้วัสดุรีไซเคิลและผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Nipa Digital Marketing Image Content

3. Personalization รู้สึกพิเศษ ลูกค้ารักเป็นพิเศษ


กลยุทธ์แบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละราย โดยใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ personalized ให้กับผู้บริโภค ทำให้สามารถสร้างความประทับใจและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้บริโภคได้มากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคต้องการแบรนด์ที่เข้าใจและมอบประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการ

ตัวอย่างของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์แบบ Personalization เช่น Netflix ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งวิดีโอชื่อดังที่แนะนำภาพยนตร์และซีรีส์ตามประวัติการรับชมของผู้ใช้แต่ละราย

Nipa Digital Marketing Image Content

4. Community ยิ่งผูกพัน ยิ่งภักดี


กลยุทธ์แบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างชุมชนหรือกลุ่มคนที่มีความผูกพันกับแบรนด์ โดยการสร้างพื้นที่หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับแบรนด์ได้ จะสามารถสร้างความภักดีและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้บริโภคได้มากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคต้องการแบรนด์ที่สามารถทำให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้

ตัวอย่างของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์แบบ Community เช่น Apple แบรนด์เทคโนโลยีชื่อดังที่เป็นที่รู้จักจากกลุ่มคนของผู้ใช้ Apple ที่เหนียวแน่นและมีส่วนร่วมร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ

Nipa Digital Marketing Image Content

5. Inclusive and Diverse Brand Representation เข้าใจความแตกต่าง


กลยุทธ์แบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับการแสดงภาพลักษณ์ที่หลากหลายและครอบคลุมของแบรนด์ โดยนำเสนอภาพลักษณ์ของบุคคลที่สะท้อนถึงความแตกต่างของผู้คนในด้านต่างๆ เช่น เชื้อชาติ เพศ ศาสนา วัย รสนิยม สถานะทางสังคม ทำให้สามารถดึงดูดผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายและความเป็น inclusive ได้มากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้ต้องการสนับสนุนแบรนด์ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของพวกเขาและทำให้พวกเขารู้สึกเป็นตัวแทน

ตัวอย่างของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์แบบ Inclusive and Diverse Brand Representation เช่น H&M แบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังที่นำเสนอแคมเปญ "Wear your power" ที่นำเสนอภาพลักษณ์ของผู้หญิงจากทุกเชื้อชาติและทุกรูปร่าง

Nipa Digital Marketing Image Content

สรุปแล้วแบรนด์ควรที่จะต้องศึกษาและเข้าใจเทรนด์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์แบรนด์ของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้แบรนด์ประสบความสำเร็จในระยะยาว 


และถ้าใครสนใจเกี่ยวกับการทำ Digital Marketing แต่ยังจับต้นชนปลายไม่ได้ ไม่รู้ว่าต้องวางแผนแบบไหน ทำคอนเทนต์อย่างไร มาปรึกษา NIPA ได้เลย เรามี Services ให้แบบครบวงจร ตั้งแต่การสร้างแอคเคาท์ ทำคอนเทนต์ ยิงแอดโฆษณา ลองมาทำความรู้จักเราพร้อมรับสิทธิพิเศษก่อนใครได้เลย ที่นี่!


ส่วนลดพิเศษ คลิกเลย👇


บทความที่เกี่ยวข้อง
Digital Marketing
Influencer Marketing ทางเลือกใหม่ของการทำการตลาดออนไลน์

Digital Marketing
NFT คืออะไร? ทำไมหลายแบรนด์พยายามเจาะตลาด NFT Marketing 2022

Digital Marketing
นอกจาก ChatGPT แล้วยังมี AI อะไรน่าสนใจอีกบ้าง เช็กเลย

Digital Marketing
Promote Post ด้วย 8 คำถาม ให้เจาะกลุ่มเป้าหมาย

View all

รับคำปรึกษาฟรี!
บริการที่น่าสนใจ
บริการของคุณ