02-639-7878 ext 990
ปิดหน้าต่างนี้
โฆษณาบน LINE
โฆษณาบน Facebook
โฆษณาบน Instagram
โฆษณาบน Google
โฆษณาบน YouTube
โฆษณาบน Twitter
โฆษณาบน TikTok
ออกแบบเว็บไซต์ธุรกิจ
SEO
Content Marketing
การตลาดบน E-mail และ SMS
รับรีวิวสินค้าและบริการ
วิดีโอโฆษณา
ยืนยัน
Nipa Digital Marketing Add Line
Facebook

Facebook Thailand เปิดตัวออฟฟิศอย่างเป็นทางการ ภายในปี 2018

หน้าหลัก
บทความ
Facebook
Facebook Thailand เปิดตัวออฟฟิศอย่างเป็นทางการ ภายในปี 2018
Facebook Thailand เปิดตัวออฟฟิศอย่างเป็นทางการ ภายในปี 2018

Facebook Thailand เปิดตัวออฟฟิศอย่างเป็นทางการพร้อมเผย Mission การปรับปรุงโฆษณา Facebook ที่จะลงมือทำภายในปี 2018


ตั้งแต่ปี 58 ที่ Facebook แถลงข่าวเปิดสำนักงานในประเทศไทย แต่สถานที่ตั้งเป็นความลับแบบไม่มีใครรู้ว่าที่ไหน ในที่สุดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา Facebook Thailand ก็ได้เปิดตัวออฟฟิศอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งบริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ได้รับเชิญไปเป็นแขกในงาน โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก John Wagner กรรมการผู้จัดการ Facebook แห่งประเทศไทยมากล่าวเปิดงาน และพูดถึงการปรับปรุงโฆษณา Facebook และMission ที่ Facebook Thailand จะลงมือทำภายในปี 2018 นี้


 1. สนับสนุนธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)


ผลชี้วัดออกมาแล้วว่าคนไทยใช้เวลาเข้าอินเทอร์เน็ตต่อวันมากที่สุดในโลก โดยประเทศไทยมียอดผู้ใช้งาน Facebook มากกว่า 50 ล้านคน ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจ SMEs ประเทศไทยอยู่บน Facebook ถึง 2.5 ล้านราย ( 98% ของธุรกิจในประเทศไทย ) ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มาก ดังนั้น Facebook จึงประกาศเพิ่มการลงทุนในไทย เพื่อผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมดิจิทัล (Social Commerce) และให้ความสำคัญกับการพัฒนาฟีเจอร์ Chat box เพื่อการติดต่อสื่อสารที่ง่ายขึ้นระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ, พัฒนาฟีเจอร์ Shop เพื่อให้การติดต่อ ซื้อขายและสื่อสารกับลูกค้าสะดวกขึ้น, พัฒนาฟีเจอร์ Marketing Place ให้ลูกค้าพบร้านค้าที่ต้องการดูได้ง่ายขึ้น และพัฒนาการชำระเงินผ่าน Partner ในประเทศ


นอกจากนี้ Facebook Thailand จะริเริ่มโครงการหลายๆ อย่างที่เกี่ยวกับการผลักดันธุรกิจ SMEs ให้เติบโตไปได้ไกล อาทิ โครงการ FbStart program ที่ทางเฟซบุ๊กประเทศไทยจะคัดเลือก SMEs มามอบโอกาสในการเข้าถึงเครื่องมือ และฟังก์ชันต่างๆ ของเฟซบุ๊ก โดยให้การสนับสนุนทุกอย่างที่เกี่ยวกับการทำโฆษณา facebook


 2. สร้างความร่วมมือในธุรกิจรายใหญ่


Facebook Thailand มองว่าธุรกิจรายใหญ่ในประเทศไทยมีมากถึง 89% แต่มีเพียง 29% ของผู้ทำธุรกิจในประเทศไทยที่ปรับกลยุทธ์เชิงดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นพลตฟอร์ม Workplace by Facebook จึงเกิดขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ที่ Facebook ต้องการองค์กรในประเทศไทยเกิดการร่วมมือกัน เพื่อระดมความคิดและสร้างสรรค์กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น


 3. ช่วยเหลือสังคมด้วยการทำงานร่วมกับ Community ประชาสังคม


โดยปกตินโยบายและมาตรฐานชุมชนของ Facebook สากล คือ การส่งเสริมการแสดงออกและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอยู่แล้ว เมื่อ Facebook ขยายออฟฟิศในประเทศไทยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุน Community ที่ช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือการทำโฆษณา Facebook หรืออื่นๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้ มี 3 Page Facebook ที่ Facebook Thailand ทำงานร่วมด้วย ได้แก่


  • Help us Read – องค์กรช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา มีอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นดวงตาจากทั่วโลกกว่า 7,000 คน ระบบการทำงานขององค์กรนี้ คือ เมื่อพิการทางสายตาอัปโหลดข้อความหรือลงในหน้าเพจ อาสาสมัครจะอ่านและส่งขอความเสียกลับไปให้
  • Run2Gether วิ่งด้วยกัน Fanpage : เป็นเฟซบุ๊คแฟนเพจและโครงการที่จัดให้คนพิการและคนไม่พิการได้ออกมาวิ่งไปด้วยกัน ซึ่งในปัจจุบันมีผู้เป็นอาสาสมัครพาผู้พิการทั้งทางสายตา ขามาเป็นไกด์วิ่งเป็นจำนวนมาก
  • Handup Network : เป็นเครือข่ายอาสาสมัครที่ใช้ทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ (Skill-Based Volunteer) มาช่วยเหลือสังคม โดย Hand Up Network เป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่างอาสาสมัครจากภาคธุรกิจกับองค์กรภาคสังคมต่างๆ


ซึ่งนอกจากการร่วมมือกับองค์กรทางสังคมแล้ว Facebook Thailand ยังจัดตั้งโครงการ NGO Day เพื่อสนับสนุนประชาสังคม และองค์กรเพื่อผลประโยชน์สังคมให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือของ Facebook ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมาย


โปรโมทโพสแบบไหน Content อะไรที่ควร Boost?