02-639-7878 ext 990

Office Hour Mon - Fri 9.00 am - 7.00 pm

Close This Window
LINE Ads
Facebook Ads
Instagram Ads
Google Ads
YouTube Ads
Twitter Ads
TikTok Ads
Website & Landing Pages
SEO ( Search Engine Optimization )
Content Marketing
Email & SMS Marketing
Influencer
Video Ads
Chatbot Services
Submit
Nipa Digital Marketing Add Line Nipa Digital Marketing Messenger
Digital Marketing

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้ แค่จ้างบริษัทรับทำโฆษณา

Homepage
Articles
Digital Marketing
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้ แค่จ้างบริษัทรับทำโฆษณา
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้ แค่จ้างบริษัทรับทำโฆษณา

กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เป็นที่สนใจของธุรกิจทั้งรายใหญ่และเล็ก โฆษณาออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness) แต่ในการผลิตโฆษณาออนไลน์นั้น นักธุรกิจต้องการผู้ช่วยที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านโฆษณาโดยเฉพาะ และผู้ช่วยที่ว่าก็คือ บริษัทรับทำโฆษณาหรือบริษัทโฆษณานั่นเอง

Nipa Digital Marketing Image Content

1. สร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจ

โดยส่วนใหญ่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายมักกังวลใจกับการมีส่วนร่วมผ่านสื่อออนไลน์ เพราะความไม่แน่ใจใน

กระบวนการทำงานและการตรวจสอบที่ยุ่งยาก เราสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้โดยใช้โฆษณาเป็นเครื่องมือ โฆษณาจะเป็นตัวกลางที่บ่งบอกถึงตัวตน แจ้งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเป้าหมาย

สำหรับลักษณะโฆษณาที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้นั้น คือโฆษณาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับแบรนด์และสินค้า องค์ประกอบโฆษณาก็ต้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อป้องกันการเกิดความสับสนและการเข้าใจผิดของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในส่วนการสร้างสรรค์โฆษณาถือเป็นหน้าที่หลักของบริษัทที่รับทำโฆษณาเลยทีเดียว

2. ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ให้กับธุรกิจ

สำหรับการขยายกลุ่มลูกค้าทำได้โดยผลิตโฆษณาที่มีคุณภาพ เพื่อให้ติดอันดับต้นๆ ในการค้นหาผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ และสามารถขยายกลุ่มลูกค้าจากการเลือกคุณสมบัติ ตำแหน่งที่ตั้ง และลักษณะความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย เมื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เราสนใจแล้ว ถัดมาคือการใช้เครื่องมือสำรวจเพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันหรือคนที่คล้ายคลึงกับกลุ่มเป้าหมายเดิม

แน่นอนว่าบริษัทโฆษณาต้องผลิตโฆษณาให้มีคุณภาพ แต่นอกจากรับทำโฆษณาแล้ว ยังต้องช่วยวางแผนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการโฆษณา รวมถึงตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเข้าถึงโฆษณา เพื่อให้โฆษณาประสบผลสำเร็จสูงสุดอีกด้วย

3. เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้

เนื่องด้วยข้อดีของช่องทางการเผยแพร่โฆษณาอย่างสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ทั้ง Facebook

Google YouTube และ Instagram ส่งผลให้โฆษณาเข้าถึงเป้าหมายตรงจุดและกระจายไปอย่างรวดเร็ว บวกกับการผลิตโฆษณาที่สามารถดึงดูดใจและกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจในตัวสินค้า จนนำไปสู่ความต้องการในการซื้อหรือเกิดการมีส่วนร่วม

การผลิตโฆษณาให้น่าสนใจและมีจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งนั้น ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของบริษัทโฆษณาเพื่อออกแบบรูปภาพและข้อความที่จะช่วยกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อ อีกทั้งบริษัทที่รับทำโฆษณาต้องมีการวัดประสิทธิภาพของการโฆษณา เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาโฆษณาและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย


“Digital Marketing เทรนด์ที่น่าจับตามอง”


PROMOTION FOR YOU


Related Articles
Digital Marketing
YouTube SEO ทำยังไง ให้คลิปติดหน้าแรกบน YouTube (Update 2024)

Digital Marketing
Hyper Personalization ขั้นกว่าของความเข้าใจ สื่อสารได้แบบตรงจุด!

Digital Marketing
NFT คืออะไร? ทำไมหลายแบรนด์พยายามเจาะตลาด NFT Marketing 2022

Digital Marketing
โฆษณาออนไลน์ อาวุธคู่ใจของธุรกิจ SMEs

View all

Get More Detail
Interested Services
Please Select Services