02-639-7878 ext 990

Office Hour Mon - Fri 9.00 am - 7.00 pm

Close This Window
LINE Ads
Facebook Ads
Instagram Ads
Google Ads
YouTube Ads
Twitter Ads
TikTok Ads
Website & Landing Pages
SEO ( Search Engine Optimization )
Content Marketing
Email & SMS Marketing
Influencer
Video Ads
Chatbot Services
Submit
Nipa Digital Marketing Add Line Nipa Digital Marketing Messenger
Digital Marketing

โฆษณาบนเว็บให้ได้ผล ด้วย Banner ที่โดนใจ

Homepage
Articles
Digital Marketing
โฆษณาบนเว็บให้ได้ผล ด้วย Banner ที่โดนใจ
โฆษณาบนเว็บให้ได้ผล ด้วย Banner ที่โดนใจ

Banner เป็นรูปแบบหนึ่งในการโฆษณาบนเว็บที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนไม่สูงมากจนเกินไป เหมาะสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น และยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจของธุรกิจใหญ่อีกด้วย เราสามารถพบโฆษณาบนเว็บในรูปแบบ Banner ได้ตามเว็บไซต์ประเภทต่างๆ หรือบนเว็บไซต์ที่เป็นพันธมิตรกัน

เพื่อให้การโฆษณาบนเว็บประสบผลสำเร็จ การสร้าง Banner เป็นส่วนที่สำคัญมาก เพราะมันมีส่วนช่วยในการสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) ดังนั้นเราจึงต้องใส่ใจในเรื่องการออกแบบ Banner มากเป็นพิเศษ

การออกแบบ Banner ให้มีประสิทธิภาพและน่าสนใจไม่ใช่เรื่องยากเลย เพียงแค่ยึดหลักง่ายๆ ดังต่อไปนี้

Nipa Digital Marketing Image Content

เลือกเป้าหมายให้ตรงจุด

 การเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญ การเลือกเว็บไซต์ควรให้ตรงกับฐานลูกค้าและภายในเว็บไซต์ควรมีเนื้อหาหรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับสิ่งที่เราโฆษณาด้วย เช่นโฆษณาสินค้าความสวยความงาม แน่นอนว่ากลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้หญิง เราก็ควรเลือกเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางหรือเว็บที่รวบรวมคำแนะนำและรีวิวจากผู้ใช้จริง เป็นต้น เพียงเท่านี้ก็จะเพิ่มความน่าสนใจให้โฆษณาบนเว็บของเราได้


กำหนดขนาดและตำแหน่งให้สะดุดตา

 เมื่อได้เว็บไซต์ที่ต้องการแล้ว เรื่องต่อมาที่ควรใส่ใจคือ การเลือกขนาดและตำแหน่งของโฆษณาบนเว็บ ทั้งนี้ขนาดและตำแหน่งของ Banner จะช่วยเพิ่มความสามารถในการดึงดูดสายตาของกลุ่มเป้าหมาย โดย Banner ไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่เสมอไป จุดที่สำคัญอยู่ที่การนำเสนอข้อมูลและตอกย้ำให้กลุ่มเป้าหมายจำผลิตภัณฑ์ได้ ตำแหน่งของ Banner ควรอยู่ในบริเวณที่เห็นชัด เช่น ด้านบน (Top Banner) หรือด้านขวา (Skyscraper) ของหน้าเว็บไซต์


อย่าลืมความเชื่อมโยงกัน

Banner หรือโฆษณาบนเว็บต้องนำไปสู่เว็บไซต์ที่มีความเชื่อมโยงกันกับแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาด้วย เราสามารถเชื่อมโยง Banner กับหน้า Landing Page หรือหน้าเปิดแทนการเข้าหน้าหลักเว็บไซต์ (Home Page) โดยในหน้า Landing Page ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยตรง วิธีนี้จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายไม่เกิดความสับสนและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในทันที นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างโฆษณากับตัวแบรนด์และผลิตภัณฑ์ด้วย อย่างเรื่องการใช้สีและตัวอักษรที่สอดคล้องกัน


ออกแบบ Banner ให้น่าคลิก

 การใช้ Banner ในการโฆษณาบนเว็บเป็นการแสดงภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการออกแบบจึงเป็นส่วนที่สำคัญมาก รูปแบบของ Banner ควรเน้นความเรียบง่าย รวมถึงจัดวางองค์ประกอบให้เห็นชัดเจนและเป็นระเบียบ การใช้สีสันจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจ เช่นเดียวกันกับการใช้ภาพเคลื่อนไหวที่จะดึงดูดสายตาได้ดี รายละเอียดบน Banner ก็ไม่ควรมองข้าม สิ่งที่ควรมีคือ โลโก้แบรนด์ ข้อเสนอพิเศษ และปุ่มกระตุ้นการปิดยอดขาย (Call to Action)  เช่น “จองด่วน” “ดูเพิ่มเติม” ทั้งนี้การเลือกตัวอักษรควรเลือกให้อ่านง่ายและเลือกใช้ขนาดตามความสำคัญของข้อความแต่ละอันด้วย


“ตามเทรนด์ให้ทัน Content Marketing 2017 อาวุธหลักในการทำ Digital Marketing“


PROMOTION FOR YOU


Related Articles
Digital Marketing
Now To Next : ภาพรวม Trend การตลาด 2022 และ ทำนาย Trend การตลาด 2023

Digital Marketing
เอเจนซี่โฆษณา จิ๊กซอว์ที่สามารถต่อความสำเร็จของธุรกิจให้เต็ม

Digital Marketing
7 เทรนด์การตลาดออนไลน์ปี 2023 สำหรับคนทำธุรกิจ

Digital Marketing
เข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ด้วย Online-Marketing Platform 2022

View all

Get More Detail
Interested Services
Please Select Services