02-639-7878 ต่อ 990

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 19.00 น.

ปิดหน้าต่างนี้
โฆษณาบน LINE
โฆษณาบน Facebook
โฆษณาบน Instagram
โฆษณาบน Google
โฆษณาบน YouTube
โฆษณาบน Twitter
โฆษณาบน TikTok
ออกแบบเว็บไซต์ธุรกิจ
SEO ( Search Engine Optimization )
Content Marketing
การตลาดบน E-mail และ SMS
รับรีวิวสินค้าและบริการ
วิดีโอโฆษณา
โฆษณาบน Facebook Ads
บริการ ChatBot
ยืนยัน
Nipa Digital Marketing Add Line
Digital Marketing

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้ แค่จ้างบริษัทรับทำโฆษณา

หน้าหลัก
บทความ
Digital Marketing
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้ แค่จ้างบริษัทรับทำโฆษณา
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้ แค่จ้างบริษัทรับทำโฆษณา

กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เป็นที่สนใจของธุรกิจทั้งรายใหญ่และเล็ก โฆษณาออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness) แต่ในการผลิตโฆษณาออนไลน์นั้น นักธุรกิจต้องการผู้ช่วยที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านโฆษณาโดยเฉพาะ และผู้ช่วยที่ว่าก็คือ บริษัทรับทำโฆษณาหรือบริษัทโฆษณานั่นเอง

Nipa Digital Marketing Image Content

1. สร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจ

โดยส่วนใหญ่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายมักกังวลใจกับการมีส่วนร่วมผ่านสื่อออนไลน์ เพราะความไม่แน่ใจใน

กระบวนการทำงานและการตรวจสอบที่ยุ่งยาก เราสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้โดยใช้โฆษณาเป็นเครื่องมือ โฆษณาจะเป็นตัวกลางที่บ่งบอกถึงตัวตน แจ้งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเป้าหมาย

สำหรับลักษณะโฆษณาที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้นั้น คือโฆษณาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับแบรนด์และสินค้า องค์ประกอบโฆษณาก็ต้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อป้องกันการเกิดความสับสนและการเข้าใจผิดของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในส่วนการสร้างสรรค์โฆษณาถือเป็นหน้าที่หลักของบริษัทที่รับทำโฆษณาเลยทีเดียว

2. ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ให้กับธุรกิจ

สำหรับการขยายกลุ่มลูกค้าทำได้โดยผลิตโฆษณาที่มีคุณภาพ เพื่อให้ติดอันดับต้นๆ ในการค้นหาผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ และสามารถขยายกลุ่มลูกค้าจากการเลือกคุณสมบัติ ตำแหน่งที่ตั้ง และลักษณะความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย เมื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เราสนใจแล้ว ถัดมาคือการใช้เครื่องมือสำรวจเพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันหรือคนที่คล้ายคลึงกับกลุ่มเป้าหมายเดิม

แน่นอนว่าบริษัทโฆษณาต้องผลิตโฆษณาให้มีคุณภาพ แต่นอกจากรับทำโฆษณาแล้ว ยังต้องช่วยวางแผนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการโฆษณา รวมถึงตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเข้าถึงโฆษณา เพื่อให้โฆษณาประสบผลสำเร็จสูงสุดอีกด้วย

3. เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้

เนื่องด้วยข้อดีของช่องทางการเผยแพร่โฆษณาอย่างสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ทั้ง Facebook

Google YouTube และ Instagram ส่งผลให้โฆษณาเข้าถึงเป้าหมายตรงจุดและกระจายไปอย่างรวดเร็ว บวกกับการผลิตโฆษณาที่สามารถดึงดูดใจและกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจในตัวสินค้า จนนำไปสู่ความต้องการในการซื้อหรือเกิดการมีส่วนร่วม

การผลิตโฆษณาให้น่าสนใจและมีจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งนั้น ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของบริษัทโฆษณาเพื่อออกแบบรูปภาพและข้อความที่จะช่วยกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อ อีกทั้งบริษัทที่รับทำโฆษณาต้องมีการวัดประสิทธิภาพของการโฆษณา เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาโฆษณาและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย


“Digital Marketing เทรนด์ที่น่าจับตามอง”

รับคำปรึกษาฟรี!
บริการที่น่าสนใจ
บริการของคุณ