02-639-7878 ext 990

Office Hour Mon - Fri 9.00 am - 7.00 pm

Close This Window
LINE Ads
Facebook Ads
Instagram Ads
Google Ads
YouTube Ads
Twitter Ads
TikTok Ads
Website & Landing Pages
SEO ( Search Engine Optimization )
Content Marketing
Email & SMS Marketing
Influencer
Video Ads
Chatbot Services
Submit
Nipa Digital Marketing Add Line Nipa Digital Marketing Messenger
Digital Marketing

ไขปริศนา ค่า ROI ค่า ROAS คืออะไร สำคัญกับการยิงแอดยังไง?

Homepage
Articles
Digital Marketing
ไขปริศนา ค่า ROI ค่า ROAS คืออะไร สำคัญกับการยิงแอดยังไง?
ไขปริศนา ค่า ROI ค่า ROAS คืออะไร สำคัญกับการยิงแอดยังไง?

ผู้ประกอบการหลายท่านที่ทำการตลาดออนไลน์ มักรู้จักมาตรวัดเบื้องต้น อย่าง Engagement, Reach, Impression ฯลฯ ซึ่งเป็นมาตรวัดสำหรับวัดค่าความน่าสนใจของคอนเทนต์นั้น ๆ เพื่อนำมาพัฒนา และปรับปรุงคอนเทนต์ในแง่ของการขาย แต่วัดค่าความสำเร็จในแง่ของการทำแคมเปญโฆษณา หรือความคุ้มค่าของรายรับรายจ่าย และกำไรที่ได้กลับมานั้น ต้องใช้มาตรวัด 2 นี้ อย่าง ค่า ROI และ ROAS นั่นเอง


ค่า ROI และ ROAS คืออะไร


ค่า ROI ย่อมาจากคำว่า "Return on Investment" ซึ่งแปลว่า "ผลตอบแทนจากการลงทุน" หรือ "กำไรที่ได้จากการลงทุน" ในทางทั่วไป ROI ใช้เพื่อวัดผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนใด ๆ โดยนับจากกำไรหรือขาดทุนที่ได้ต่อระยะเวลาที่ลงทุนนั้น ๆ ซึ่งมีวิธีคิดค่า ROI ดังนี้ 


ROI = ยอดขาย - ต้นทุนทั้งหมดที่ลงทุนไป / เงินลงทุนทั้งหมด x 100

  • ตัวอย่างเช่น : ถ้ายอดขายทั้งหมดที่ได้มาคือ 10,000 บาท และต้นทุนที่ลงทุนไปทั้งหมด คือ 1,000 บาท - (10,000 - 1,000) / 1,000 x 100 = 900


(10,000 - 1,000) / 1,000 x 100 = 900

ค่า ROI คือ 900 เท่ากับว่า ความคุ้มค่าที่ได้กลับมาจากการลงทุนครั้งนี้คือ 900% 


ค่า ROI มีประโยชน์ในการวัดประสิทธิภาพของการลงทุน และช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุน วางแผนงบประมาณในการทำการตลาดได้แม่นยำมากขึ้น โดยการพิจารณากำไร หรือขาดทุนที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ต่องบประมาณสำหรับลงทุนในปัจจุบัน ดังนั้น การคำนวณค่า ROI ยิ่งสูง ก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงการประสบความสำเร็จของการลงทุน ในทางกลับกัน ค่าที่ติดลบนั้น หมายถึงการขาดทุนจากการลงทุนนั้น ๆ นั่นเอง 


ค่า ROAS ย่อมาจากคำว่า "Return on Advertising Spend" หรือ "ผลตอบแทนต่อการใช้งบประมาณโฆษณา" ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของกิจกรรมโฆษณา หรือการลงทุนในการยิงโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่ง ROAS คือส่วนหนึ่งของการวัดผลตอบแทนทางการตลาดที่ได้กลับมาจากงบประมาณที่เสียไปกับการโฆษณาเท่านั้น ไม่รวมงบประมาณอื่น ๆ สำหรับการลงทุนในส่วนอื่นๆ โดยมีสูตรคำนวณดังนี้


ROAS = รายได้จากแคมเปญโฆษณา / ค่าโฆษณาตลอดแคมเปญ 

  • ตัวอย่างเช่น : รายได้จากแคมเปญโฆษณา เท่ากับ 100,000 ค่าโฆษณา 50,000 บาท 


(100,000 / 50,000 = 2) 

ค่า ROAS คือ 2 

เท่ากับว่า โฆษณาสร้างยอดขายได้ 2 เท่าของงบโฆษณาทั้งหมดที่จ่ายไปนั่นเอง


ในยุคดิจิทัลที่การติดตาม และวัดผลลัพธ์ของโฆษณาเป็นสิ่งสำคัญ ค่า ROAS จึงมีความสำคัญในการวางแผน และประเมินผลลัพธ์ของโฆษณา สำหรับวิเคราะห์เพื่อปรับแผนการตลาด สามารถปรับลด หรือเพิ่มงบประมาณโฆษณาในแต่ละแคมเปญ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังในอนาคตได้

ค่า ROI และ ค่า ROAS แตกต่างกันอย่างไร?

Nipa Digital Marketing Image Content

เพราะเรื่องหนักใจของผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อย มักจะเป็นเรื่องที่ลงทุนไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้กำไร และยังขาดทุนซ้ำ ๆ ซึ่งอาจมีหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ต้นทุนสินค้าสูงกว่าราคาขาย ไม่ได้คำนวณภาษี ลืมคำนวณค่าใช้จ่ายทั่วไป ค่าบริการ ค่าจิปาถะที่มองไม่เห็น เป็นต้น เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุด


ผู้ประกอบการจึงต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคำนวณกำไรขาดทุน และเข้าใจในมาตรวัดเกี่ยวกับความคุ้มค่าของงบประมาณที่ลงทุนไป สามารถประเมินกำลังและความสามารถในการลงทุนในอนาคตได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุนให้น้อยที่สุด!


ค่า ROI และ ROAS เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมาตรวัดทั้งหมดเท่านั้น หากมีมาตรวัดอื่นๆ และสูตรคำนวณที่น่าสนใจ Nipa agency จะมาแชร์ให้เหล่านักธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ และผู้ประกอบการได้ ได้เติมความรู้ด้านการตลาด และเพื่อให้ไม่พลาดข่าวสาร เทรนด์ใหม่ ๆ ติดตามเราได้ที่

LINE

Facebook

Tiktok Chanel


PROMOTION FOR YOU


Related Articles
Digital Marketing
5 ประเภท Google Ads ที่คนทำธุรกิจออนไลน์ ต้องรู้!

Digital Marketing
การสร้างเพจ ด้วยคอนเทนต์แบบเจาะใจ ใช้ทฤษฎีจิตวิทยา “Iceberg Theory”

Digital Marketing
ลงโฆษณาสินค้าไม่ระวัง อาจทำให้เจ็บได้

Digital Marketing
เตรียมแบรนด์ให้พร้อมก่อนโฆษณาสินค้าด้วย Content Marketing

View all

Get More Detail
Interested Services
Please Select Services