02-639-7878 ext 990

Office Hour Mon - Fri 9.00 am - 7.00 pm

Close This Window
LINE Ads
Facebook Ads
Instagram Ads
Google Ads
YouTube Ads
Twitter Ads
TikTok Ads
Website & Landing Pages
SEO ( Search Engine Optimization )
Content Marketing
Email & SMS Marketing
Influencer
Video Ads
Chatbot Services
Submit
Nipa Digital Marketing Add Line Nipa Digital Marketing Messenger
Facebook

โฆษณา Facebook ไม่อนุมัติ อย่าเพิ่งหงุดหงิด มาตรวจสอบและหาวิธีการแก้ไขกับเรา

Homepage
Articles
Facebook
โฆษณา Facebook ไม่อนุมัติ อย่าเพิ่งหงุดหงิด มาตรวจสอบและหาวิธีการแก้ไขกับเรา
โฆษณา Facebook ไม่อนุมัติ อย่าเพิ่งหงุดหงิด มาตรวจสอบและหาวิธีการแก้ไขกับเรา

โฆษณา Facebook ไม่อนุมัติ อย่าเพิ่งหงุดหงิด มาตรวจสอบและหาวิธีการแก้ไขกับเรา

เพราะคุณภาพของ “โฆษณา” เป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึง Facebook จึงกำหนดนโยบายอันเป็นกฎและข้อห้ามต่างๆ เกี่ยวกับการลงโฆษณาขึ้นมา เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการออนไลน์กระทำการละเมิด ซึ่งเมื่อใดที่ทำผิดกฎ ทันทีที่ Facebook ตรวจสอบเจอ โฆษณา facebook จะไม่ได้รับการอนุมัติ หรือ โดน block โฆษณา facebook ทันที

ไม่ว่าคุณกำลังจะยื่นเรื่องให้ Facebook หรือ ยื่นเรื่องให้ Facebook ไปแล้วแต่โฆษณา Facebook ไม่อนุมัติ มาตรวจสอบและดูแนวทางการแก้ไขกับเราอีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการทำโฆษณาที่ละเมิดกฎ

Nipa Digital Marketing Image Content

ตรวจสอบสินค้า

สินค้าที่นำมาลงโฆษณาใน Facebook ต้องไม่ใช่สินค้าผิดกฎหมาย หรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่อาจก่อความเสียหายให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะ Facebook จะ block โฆษณา facebook นั้นทันที

 • สินค้าที่ทำการโฆษณาต้องไม่ใช่ยาผิดกฎหมาย ยาตามใบสั่งแพทย์ ยาเพื่อผ่อนคลาย ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรืออุปกรณ์ใช้ยาที่เกี่ยวข้อง
 • สินค้าที่ทำการโฆษณาต้องไม่ใช่อาหารเสริมที่ไม่ปลอดภัย
 • สินค้าที่โฆษณาต้องไม่ใช่อาวุธ ยุทธภัณฑ์ ระเบิด หรือ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่
 • สินค้าที่โฆษณาต้องไม่เชื่อมโยงกับธุรกิจเครือข่าย หรือ MLM


ตรวจสอบข้อความ

ในการทำโฆษณา เนื้อหาของข้อความที่ลงใน Facebook ต้องไม่มีเนื้อหาที่รุนแรง ดูหมิ่นบุคคลหรือสร้างผลกระทบและความขัดแย้งต่อสังคม

 • ข้อความที่ส่งเสริมการก่อจราจล การเหยียดชาติพันธุ์ เชื้อชาติ บุคคล สีผิว การเมือง โดยเฉพาะคำว่า “ผิวขาว-ผิวดำ” มีแนวโน้มที่จะถูก block โฆษณา facebook สูง เนื่องจากเป็นคำที่ Facebook มองว่าเป็นคำร้ายแรงที่สร้างความขัดแย้งให้กับสังคมมายาวนานนับตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
 • ข้อความที่โฆษณาสินค้าเกินจริง
 • ข้อความที่บ่งบอกหรือแสดงนัยยะถึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการสำหรับผู้ใหญ่
 • ข้อความที่ปฎิเสธการรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ เช่น “คำแนะนำนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายโดยตรงหากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณโดยเฉพาะ”
 • ข้อความที่มีการอ้างอิงถึง Facebook หรือเชื่อมโยง Facebook เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ถ้าจำเป็นต้องกล่าวถึง ให้ขึ้นต้นคำว่า Facebook ด้วย “F” พิมพ์ใหญ่เสมอ และใช้ขนาดตัวอักษรเท่ากับข้อความโฆษณา

ตรวจสอบรูปภาพ

รูปภาพเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการประสบกับปัญหา โฆษณา facebook ไม่อนุมัติ มากที่สุด เนื่องจากผู้ประกอบการมักสร้างรูปภาพโดยไม่ศึกษานโยบายของ Facebook ก่อน โดยรูปภาพในการทำโฆษณาที่ถูกต้องและดีควรมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 • รูปภาพที่นำลงโฆษณาต้องมีข้อความในรูปภาพไม่เกินร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมดของรูปภาพ โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบร้อยละของข้อความจากเครื่องมือตารางของ Facebook ได้ที่นี่
 • รูปภาพที่นำลงโฆษณาต้องเหมาะสมกับสินค้า และมีความสอดคล้องกับสินค้า ไม่เป็นรูปภาพที่เข้าข่ายอนาจาร หรือโชว์เรือนร่าง
 • รูปภาพที่นำลงโฆษณาห้ามเป็นภาพ Before & After ที่รับรองผลการใช้ผลิตภัณฑ์


ตรวจสอบ Link

การ Call-to-Action เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการมักกระทำด้วยการทิ้งลิงค์ไว้บนหน้าโฆษณา เพื่อทันทีที่ลูกค้า click ลิงค์นั้นจะสามารถพาลูกค้าไปยังหน้าเว็บไซต์ได้ทันที สิ่งที่ควรระวังในการทิ้งลิงค์ ไม่ให้โดน block โฆษณา Facebook คือ

 • ในการทำโฆษณา หน้าเว็บไซต์ที่ลิงค์ไปต้องมีอยู่จริง และเป็นลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่โฆษณา
 • ในการทำโฆษณา ลิงค์ที่วางไว้ต้องไม่พาผู้ใช้ไปยัง Website ที่เป็น Spyware, Malware หรือ Software อื่นๆ ที่มีแนวโน้มจะสร้างปัญหาให้ผู้ใช้ในอนาคต


“มีเพจแต่ขาดคนไลค์ มาดูวิธี ‘ โฆษณาเพจ ‘ ให้ไฉไลอีกครั้งกันเถอะ”


PROMOTION FOR YOU


Related Articles
Facebook
ช่องทางโปรโมท Facebook ใหม่! "Facebook Shop" ใช้ง่ายขายคล่อง

Facebook
4 เทคนิคโฆษณาขายของบนเฟซบุ๊กให้ยอดพุ่ง!

Facebook
ทริค Promote Page เรียกยอดไลก์เพิ่มยอดขาย

Facebook
4 วิธี โปรโมท Facebook Fan Page ให้เป็นที่รู้จัก

View all

Get More Detail
Interested Services
Please Select Services