02-639-7878 ext 990
ปิดหน้าต่างนี้
LINE Ads
Facebook Ads
Instagram Ads
Google Ads
YouTube Ads
Twitter Ads
TikTok Ads
Website & Landing Pages
SEO
Content Marketing
Email & SMS Marketing
Influencer
Video Ads
Submit
Nipa Digital Marketing Add Line
Google

การทำโฆษณา Google ผ่าน Gmail เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

Homepage
Articles
Google
การทำโฆษณา Google ผ่าน Gmail เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
การทำโฆษณา Google ผ่าน Gmail เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
Nipa Digital Marketing Image Content

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบส่วนตัว ด้วยการทำโฆษณา Google ผ่าน Gmail

โฆษณา Gmail เป็นโฆษณาแบบ Interactive ซึ่งจะแสดงอยู่ที่ด้านบนของแถบกล่องจดหมาย เมื่อคลิกที่โฆษณา หน้า Landing Page ของผู้ลงโฆษณาก็จะถูกเปิดขึ้น หรือขยายจนมีขนาดเท่ากับอีเมลได้ สามารถใส่รูปภาพ วิดีโอ หรือแบบฟอร์มต่างๆ ลงไปได้ ซึ่งการทำโฆษณา Google ผ่าน Gmail จะช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบที่เป็นส่วนตัว เหมาะสม และช่วยขยายธุรกิจให้เติบโตได้

 

เมื่อสร้างแคมเปญโฆษณา Gmail แยกต่างหาก ให้พิจารณากลุ่มเป้าหมายและวิธีที่คุณจะใช้เครื่องมือกำหนดเป้าหมายของ Google เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นได้ตามหัวข้อดังนี้

  • กำหนดคีย์เวิร์ดตามกลุ่มเป้าหมาย โดยเลือกคำหรือวลีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อให้โฆษณาปรากฎต่อลูกค้าที่มีความสนใจต่อคำเหล่านั้น
  • ใช้กลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะซื้อ เพื่อเข้าถึงผู้ที่มีแนวโน้มว่าพร้อมจะทำ Conversion โดยการเพิ่มกลุ่มธุรกิจที่ใกล้เคียงหรือเหมาะที่สุด
  • ใช้รีมาร์เก็ตติ้งเพื่อดึงดูดลูกค้าให้กลับมามีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทอีกครั้ง
  • ใช้การจับคู่ข้อมูลลูกค้า เพื่อช่วยให้โฆษณาแสดงต่อลูกค้าที่เคยมีส่วนร่วมกับแบรนด์แล้ว เช่น ลูกค้าที่ลงชื่อสมัครเข้าร่วมโปรแกรมสะสมคะแนน สมัครรับจดหมายข่าวหรือข้อเสนอพิเศษ
  • ใช้กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันร่วมกับ Gmail เพื่อเข้าถึงผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
  • ใช้ข้อมูลประชากร เพื่อช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลกับประชากรบางหมวดหมู่ เช่น เพศ อายุ หรือรายได้ครอบครัว
  • ค้นหาจากเหตุการณ์สำคัญ หรือเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ย้ายบ้าน แต่งงาน หรือรับปริญญา เป็นต้น